"MŁODZIEŻ I DZIECI SĄ ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA,

SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ NARODU I KOŚCIOŁA,

ALE SĄ NIĄ W OPARCIU O RODZINĘ,

O SZKOŁĘ, O KOŚCIÓŁ, O CAŁY NARÓD..."

Św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 10

im. Jana Pawła II w Ostrołęce

W celu otwarcia całej zawartości strony (w szczególności plików PDF), zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarek Internet Explorer lub Mozilla Firefox (pobierz Mozilla )

O Projekcie

Cyfrowa Szkoła - Rządowy program dofinansowania Szkół Podstawowych przy zakupie pomocy dydaktycznych rozwijających Technologie Informacyjno - Komunikacyjne (TIK) w Nauczaniu.

„Szkoły poprzez rozwiązania technologiczne powinny umożliwiać prowadzenie procesu nauczania w każdym czasie i miejscu, w którym przebywa uczeń, a więc również poza szkołą, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.” (Projekt 17.02.2012 r. Załącznik do uchwały nr …/2012 Rady Ministrów z dnia …2012 r.)

Przedsięwzięcie „Cyfrowa szkoła" ma być realizowane w czterech obszarach:

„e-szkoła":

    wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

„e-uczeń":

    zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

„e-nauczyciel":

    przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się zuczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;
    przeszkolenie 40 „e-trenerów" i 1200 „e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej;
    organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych „e-koordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli w nabywaniu idoskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;

„e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":

    rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK;
    przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2795mid=134

Sposoby wykorzystania tablic interaktywnych

 •     ćwiczenia i zabawy grafomotoryczne
 •     tworzenie i odtwarzanie prezentacji multimedialnych
 •     wykorzystanie programów multimedialnych, planszy interaktywnych
 •     interaktywne gry dydaktyczne
 •     wykonywanie ćwiczeń interaktywnych
 •     wykorzystanie słowników i encyklopedii multimedialnych
 •     korzystanie z programów z ćwiczeniami interaktywnymi z możliwością samokontroli
 •     korzystanie z własnych zasobów multimedialnych: prezentacji autorskich wykonanych w Power Point
 •     odtwarzanie plików muzycznych, tekstów piosenek
 •     filmy edukacyjne związane z realizacją programów profilaktycznych
 •     prezentowanie i omawianie wyników próbnych sprawdzianów
 •     wykorzystanie programów ułatwiających naukę języka angielskiego

Wymienione przykłady nie wyczerpują w pełni sposobów wykorzystywania przez nauczycieli tablic interaktywnych. Zależne to jest od specyfiki przedmiotu, inwencji twórczej nauczyciela, potrzeb i wieku uczniów oraz dostępnych programów. Niewątpliwie tablice interaktywne wydatnie zwiększają efektywność nauczania i uatrakcyjniają zajęcia, motywują do poszerzania wiedzy. Są nieodzownym elementem szkoły XXI wieku.

ONLINE

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16

Telefon: (029) 760 25 89, (029) 760 36 90

REGON: 550028478

Faks: (029) 760 25 89 

E-mail: sp.10@wp.pl

Strona internetowa: www.sp10.ostroleka.edu.pl