"MŁODZIEŻ I DZIECI SĄ ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA,

SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ NARODU I KOŚCIOŁA,

ALE SĄ NIĄ W OPARCIU O RODZINĘ,

O SZKOŁĘ, O KOŚCIÓŁ, O CAŁY NARÓD..."

Św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 10

im. Jana Pawła II w Ostrołęce

W celu otwarcia całej zawartości strony (w szczególności plików PDF), zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarek Internet Explorer lub Mozilla Firefox (pobierz Mozilla )

Zebrania z Rodzicami

27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 

godz. 17:00 - kl. IV-VI

IV A - 222

IV B - 217

IV C - 226

IV D - 224

IV E - 211

IV F - 225

 

 

V A - 219

V B - 102

V C - 101

V D - 203

V E - 215

V F -210

VIA – 119 – godz. 18:30

VI B - 202

VI C - 214

VI D - 205

VI E - 209

VIF - 201

VI G - 206

 

godz. 18:30 kl. I –III i Oddziały Przedszkolne

 

OPA - 102

OPB – 103

 

IA - 222

I B - 217

I C - 211

I D - 201

II A - 219

II C - 223

II D - 226

           II E - 214

II F - 202

           II G - 225

           II H - 5

II I - 203

III A - 108

III B - 224

III C - 101

           III D - 218

             III E - 6

III F - 215

III G - 204

III H - 206

III I - 209

Szanowni Rodzice!

 

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 21/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017 dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   Szkoła w tym dniu zapewnia opiekę świetlicową dzieciom Rodziców pracujących.

   Rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom i chcą skorzystać w dniu 02.05.2017 r. (wtorek) z opieki świetlicowej uprzejmie proszę o zapisywanie uczniów w sekretariacie szkoły do czwartku 27.04.2017 r. do godz. 11:00.

   Dzień 3 maja 2017 r. (środa) jest dniem ustawowo wolnym od zajęć.

Uczniowie wracają do szkoły 4 maja 2017 r.(czwartek).

 

OGŁOSZENIE

 

Obiady na maj 2017 r. można wykupić w pokoju nr 25

przy sali gimnastycznej w dniach:

• Piątek (28.04.2017 r.) od 7:30 do 14:00

• Czwartek (04.05.2017 r.) od 7:30 do 14:00

 

Koszt obiadu na maj 2017r. wynosi:

• Zupa: 20 dni x 1,00 zł = 20, 00 zł

• Pełen obiad: 20 dni x 3,50 zł = 70,00zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Zapraszamy Was na spotkanie z ciekawym młodym człowiekiem- Krzysztofem Piersą, dziennikarzem, autorem książki „KOMPUTEROWY ĆPUN”, który od 5 roku życia przez 20 lat nałogowo grał w gry komputerowe.
   Pan Krzysztof mówi o sobie „Mogłem przegrać całe życie” i zdanie to uczynił mottem swojej interesującej książki. Zaczął walczyć z uzależnieniem i wygrał, choć nie była to łatwa droga.
   Podczas spotkania opowie rodzicom o mechanizmach i skutkach uzależnień behawioralnych od gier komputerowych oraz jak ochronić dzieci przed tymi zachowaniami.
   Spotkanie odbędzie się 11.04.2017r. (wtorek) o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce. Mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni rodzice z terenu miasta Ostrołęki.
    Mamy nadzieję, że w natłoku ważnych spraw związanych ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi znajdziecie Państwo czas na spotkanie, którego celem jest poszukiwanie sposobów zrozumienia naszych dzieci, nawiązywania z nimi dobrych relacji oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

Do zobaczenia na spotkaniu :)

 

Obiady na kwiecień 2017 r. można wykupić w pokoju nr 25 przy sali gimnastycznej w dniach:

• Czwartek (30.03.2017 r.) od 7:30 do 14:00

• Piątek (31.03.2017 r.) od 7:30 do 14:00

 

Koszt obiadu na kwiecień 2017r. wynosi:

• Zupa: 15 dni x 1,00 zł = 15,00 zł

• Pełen obiad: 15 dni x 3,50 zł = 52,50zł

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

Już po raz kolejny nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę przeprowadzany będzie z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. Adres strony Internetowej dla rodziców: www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl - strona aktywna będzie od 15 marca 2017 r.

 

Kryteria naboru

 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane  pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 

Kryteria te są zawarte w  Uchwale Nr 282/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

Rodzice dzieci  uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 06 marca 2017 r. godz.8:00 do 10 marca 2017 r. godz.15:00

 

Terminy naboru

 

Określa Zarządzenie nr 18/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka – pobierz harmonogram

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w następujących przedszkolach:

 

 1. Przedszkole Miejskie Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Ostrołęce, ul. Pileckiego 11 a - tel. 29/766 71 95
 2. Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi w Ostrołęce, ul. Piękna 12 - tel.29/766 47 69
 3. Przedszkole Miejskie Nr 7 „Tęczowa Kraina” w Ostrołęce, ul. Psarskiego 24 - tel.29/764  30 77
 4. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Ostrołęce, ul. Prądzyńskiego 12 - tel. 29/764 58 16
 5. Przedszkole Miejskie Nr 9 „Bajkowa Kraina” w Ostrołęce, ul. Berlinga 16 - tel.29/766 72 31
 6. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 7 - tel.29/764 48 53
 7. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Ostrołęce, ul. Dzieci Polskich 5 - tel.29/766 68 32
 8. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Ostrołęce, ul. Jaracza 5 - tel.29/766 52 78
 9. Przedszkole Miejskie Nr 16 w Ostrołęce, ul. Powstańców 4 - tel.29/764 40 80
 10. Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce, ul. Konopnickiej 6 - tel.29/760 58 68
 11. Przedszkole Miejskie Nr 18  w Ostrołęce, ul. Karłowicza 18 - tel.29/769 02 65.

 

     oraz niżej wymienionych szkołach podstawowych:

 

 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce, ul. Papiernicza 1 – tel.29/766 69 52;
 2. Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce, ul. Legionowa 17 – tel.29/769 10 08;
 3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, ul. Traugutta 2 – tel. 29/764 21 65;
 4. Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 15 – tel.29/764 59 11;
 5. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Berlinga 16 – tel.29/760 25 89.

 

Ponadto informacji udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce pod numerem telefonu 29/7646811 wew.245 (przedszkola) i 253 (oddziały przedszkolne) w szkołach podstawowych).

 

Niezbędne informacje można uzyskać także osobiście w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce w godzinach od 9:00 do 15:00 w pokoju nr 115 i 116.

 

SZANOWI RODZICE !!!

    Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce uprzejmie informuje, iż w czasie ferii zimowych w dniach 13.02.2017 r. – 24.02.2017 r.

- szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 7:30 do 16:00.

- w dniach 13.02.2017 r. – 22.02.2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 nauczyciele wychowania fizycznego będą prowadzili zajęcia sportowe w sali gimnastycznej (23 i 24 luty 2017 r. – sprzątanie sali gimnastycznej).

 

ONLINE

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16

Telefon: (029) 760 25 89, (029) 760 36 90

REGON: 550028478

Faks: (029) 760 25 89 

E-mail: sp.10@wp.pl

Strona internetowa: www.sp10.ostroleka.edu.pl