"MŁODZIEŻ I DZIECI SĄ ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA,

SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ NARODU I KOŚCIOŁA,

ALE SĄ NIĄ W OPARCIU O RODZINĘ,

O SZKOŁĘ, O KOŚCIÓŁ, O CAŁY NARÓD..."

Św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 10

im. Jana Pawła II w Ostrołęce

W celu otwarcia całej zawartości strony (w szczególności plików PDF), zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarek Internet Explorer lub Mozilla Firefox (pobierz Mozilla )

Innowacja Pedagogiczna

„Kim będę jak dorosnę? - Wybiorę świadomie”

 

Świetlica szkolna

Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

 

Uczestnicy: uczniowie klas I –III i oddziału przedszkolnego uczestniczący w zajęciach świetlicowych

 

Termin realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

 

Autorki programu:

Anita Pruszko-Zienkiewicz

Ewa Niemczyk

Justyna Wiska

 

Innowacja skierowana jest do uczniów klas I - III oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce. Wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci,
ich rodziców i jest zgodna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019. Realizowana jest w oparciu o cele, zadania, roczny i miesięczne plany dydaktyczne
i opiekuńczo-wychowawcze świetlicy szkolnej.

           

Planowanie dalszej drogi życiowej to etap trwający od dzieciństwa przez całe życie człowieka. Edukacja i praca zawodowa są ze sobą ściśle powiązane, bowiem edukacja przygotowuje do pracy zawodowej, a praca zawodowa bazuje na edukacji.
Dlatego, bardzo ważnym zadaniem nauczyciela jest zapoznawanie uczniów
od najmłodszych lat jego życia z różnymi możliwościami wyboru drogi zawodowej. Przygotowana innowacja umożliwia dzieciom bliższe poznanie różnych zawodów, poprzez bezpośrednie spotkania z ich przedstawicielami.

Głównym celem programu jest zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami, uświadamianie znaczenia i wskazywanie wartości pracy w życiu każdego człowieka.

Cele szczegółowe to:

 

 

 1. Rozbudzanie w dzieciach zainteresowania różnorodnością zawodów
 2. Wdrażanie do poszanowania pracy innych ludzi
 3. Kształtowanie społecznie pożądanej postawy do pracy
 4. Poszerzanie wiedzy ogólnej uczniów
 5. Rozbudzanie ciekawości, kreatywności, indywidualności u dzieci
 6. Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich
 7. Wzmacnianie koncentracji uwagi
 8. Stymulowanie ekspresji twórczej i logicznego myślenia
 9. Budowanie poczucia własnej wartości

 

Metody pracy:

 

-    Słowne: pogadanki, rozmowy, opowiadania, objaśnienia, czytanie bajek, tworzenie rymowanek, opisy.

-    Czynne: zadania stawiane dzieciom, samodzielne doświadczenia, ćwiczenia, drama, burza mózgów, uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, zajęć praktycznych – wykonywanie zadań założonych w temacie.

-    Percepcyjne: oglądanie filmów, ilustracji, obserwacja, pokaz, demonstracja, wystawy.

 

Formy pracy:

 

-    praca indywidualna

-    praca grupowa

-    praca zbiorowa

Sposoby realizacji:

 

 1. Organizacja raz w miesiącu spotkania z przedstawicielem określonego zawodu według harmonogramu.
 2. Dostarczanie uczniom jak największej ilości wiadomości i informacji dotyczących danego zawodu, poprzez czytanie opowiadań, wyświetlanie filmów, różnego rodzaju pokazy, inscenizacje.
 3. Dobieranie zajęć plastycznych, technicznych, umuzykalniających zgodnie
  z daną tematyką.

 

Założone efekty działań:

 

 1. Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy poszczególnych zawodów.
 2. Poszerzenie oferty, w tym atrakcyjności świetlicy szkolnej.
 3. Zaspokojenie zainteresowań dzieci.
 4. Integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym.

 

Po zakończonej innowacji dzieci będą:

 

          znały, nazywały i rozpoznawały przedstawione zawody

          potrafiły podać charakterystyczne cechy danego zawodu

          szanowały i doceniały pracę dorosłych

          bardziej otwarte w stosunku do innych

          rozróżniały dobre zachowania od negatywnych

 

Ewaluacja:

 

 1. Przeprowadzenie anonimowej ankiety przed wprowadzeniem innowacji
  oraz po jej zakończeniu.
 2. Sprawdzanie wiedzy uczniów podczas rozmów, pogadanek, w czasie zajęć
  na świetlicy.

Harmonogram realizacji założonych spotkań

 

L.p

Tematyka

Termin realizacji

1.

„Bezpieczni na jezdni” – spotkanie
ze Strażnikiem Miejskim

Wrzesień

2.

„Przyjaciele zwierząt” – spotkanie
z lekarzem weterynarii

Październik

3.

„Polska – nasza Ojczyzna” – spotkanie
z żołnierzem

Listopad

4.

„Poznajemy ptaki” – spotkanie
z ornitologiem

Grudzień

5.

„Bezpieczne ferie” – spotkanie ze strażakiem

 

Styczeń

6.

„W zdrowym ciele – zdrowy duch” – spotkanie z pielęgniarką lub stomatologiem

Luty

7.

„W świecie muzyki” – spotkanie
z muzykiem

Marzec

8.

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – spotkanie
z fryzjerką

Kwiecień

9.

„Lubimy słodkości” – spotkanie
z cukiernikiem

Maj

10.

„Bezpieczne wakacje” – spotkanie
z ratownikiem

Czerwiec

 

 

 FOTO RELACJA

 

 

 

 

 

ONLINE

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16

Telefon: (029) 760 25 89, (029) 760 36 90

REGON: 550028478

Faks: (029) 760 25 89 

E-mail: sp.10@wp.pl

Strona internetowa: www.sp10.ostroleka.edu.pl